zondag 14 juni 2015

Vaardigheid #2: Samenwerken

Het vermogen om effectief samen te werken is heel belangrijk in je toekomstige werkomgeving. Dat is iets wat ik nu ook al op school moet leren, aangezien er vaak opdrachten in groepsverband worden gedaan. Ik denk dat iedereen wel negatieve ervaringen heeft gehad op het gebied van samenwerken. Ik weet bijvoorbeeld van mezelf dat ik altijd graag de leider wil zijn binnen een werkgroep en dat ik graag de touwtjes in handen wil nemen. Er was dus afgelopen jaar zeker ruimte voor verbetering in deze vaardigheid en daarom heb ik aan het begin van dit schooljaar een persoonlijke doelstelling opgesteld:


Persoonlijke doelstelling: Voor het einde van dit schooljaar wil ik twee verschillende rollen binnen een projectgroep hebben vervult om er op die manier achter te komen wat voor mij en mijn projectgroep het beste werkt op het gebied van samenwerken. 

Plan van aanpak: Deze doelstelling kan ik dus op 2 manieren proberen te halen: Ik kan ervoor kiezen om de leider te zijn in een projectgroep omdat deze rol mij erg goed ligt, of ik kan de touwtjes uit handen geven en iemand anders de leider laten zijn. Mijn plan van aanpak is om beide manieren uit te proberen zodat ik zelf kan aankijken wat voor mij het beste werkt om m'n doelstelling te halen.

Om te kunnen beoordelen of ik mijn persoonlijke doelstelling heb behaald zal ik reflecteren op het samenwerken binnen een projectgroep. In dit geval gaat het hier over project B. In mijn reflectie breng ik deze ervaring in relatie met project C om hieruit verbeterpunten op het gebied van samenwerken te halen. Deze reflectie is geschreven aan de hand van de STARR-methode.

Situatie
De eerste weken van het schooljaar vlogen voorbij en ik begon alweer aan mijn tweede project waarbij ik intensief zou samenwerken met de rest van mijn groepje. De groepjes waren ingedeeld aan de hand van de Belbin-test die we bij professionele vaardigheden tijdens de vaardigheid samenwerken hadden gemaakt. In mijn projectgroep zaten Bram (vormer), Anne (voorzitter) en Joris (groepswerker). Ikzelf was een 50/50 mix van voorzitter en bedrijfsman.

Taak
We hadden op democratische wijze besloten dat ik teamleider zou zijn. Als teamleider had ik een aantal taken die ik gedurende het project op me zou nemen. Ik had bijvoorbeeld elke dinsdag een afspraak met mijn projectbegeleiders, waarin ik de weekopdrachten plus bijbehorende uitleg kreeg en waarbij ik ook onze voortgang en vragen kon bespreken. Vervolgens moest ik deze informatie weer terugkoppelen aan mijn groepsgenoten. Verder moest ik als teamleider ook ervoor zorgen dat alle opdrachten netjes en op tijd werden ingeleverd bij mijn projectbegeleiders. Ik nam mijn rol als teamleider erg serieus en wilde deze rol zo goed mogelijk uitvoeren.

Actie
Elke dinsdag ging ik naar mijn projectbegeleiders om alle weekopdrachten en verdere informatie in ontvangst te nemen, waarna ik alle informatie weer teruggekoppelde aan mijn groepsleden en daarbij een taakverdeling maakte voor de weekopdrachten. Ik heb elke week een deadline opgegeven aangezien ik alle gemaakte weekopdrachten bij elkaar voegde om het vervolgens optijd in te leveren bij onze begeleiders. Om dit mogelijk te maken heb ik elke week een document aangemaakt waarin ik precies beschreef wie welke taak moest uitvoeren. Vaak gaf ik ook tussentijds ook nog een reminder om te zorgen dat de deadline wel gehaald werd. Nadat ik al het gemaakte werk in ontvangst had genomen, controleerde ik deze en zette ik hierbij de puntjes op de i.

Resultaat
Deze manier van samenwerken zorgde er uiteindelijk voor dat ik teveel hooi op m'n vork nam en hierbij meer stress dan normaal ervaarde. Omdat ik zoveel extra taken op me nam, zoals het maken van een document waarin ik precies beschreef wie wat moest doen, werden mijn groepsgenoten daar wellicht ook iets lakser van. Dit in combinatie met mijn perfectionisme zorgde ervoor dat ik vaak last minute nog het werk van anderen aan het verbeteren was. Ondanks deze stress was het altijd wel heel duidelijk wie wat moest doen, dus daar konden geen problemen over ontstaan. Daarnaast heb ik ook veel complimenten gekregen van mijn groepje over m'n inzet voor het project en dat ik een goede leider was.

Reflectie
Ik vind dat ik in project B als leider zijnde teveel verantwoordelijkheid op me heb genomen voor het complete eindresultaat. Mijn perfectionisme heeft ertoe geleid dat ik niet alleen de puntjes op de i heb gezet, maar dat ik een aantal opdrachten helemaal opnieuw heb geschreven. Dat is natuurlijk niet de rol van de teamleider. Ik had beter goede feedback kunnen geven aan m'n teamleden zodat ze zelf wisten hoe ze het konden aanpassen of verbeteren. Zo had ik ook kunnen voorkomen dat ik het elke week zelf moest aanpassen. Ik kan dus concluderen dat ik mijn taak als voorzitter binnen de groep te serieus nam. Zodoende heb ik er bij project C voor gekozen om de leiding uit handen te geven om te kijken hoe iemand anders de leiding tot uitvoering zou brengen met de verwachting dat ik hier mijn leer uit kon trekken. Wat ik hiervan geleerd heb is dat ik alsnog m'n eigen aandeel in de samenwerking van het project kan brengen zonder gelijk alle taken over te nemen. Dit zorgde voor een ontspannen werksfeer waarbij iedereen evenveel input bracht, zodat we gezamenlijk trots konden zijn op het eindresultaat.

Terugblikkend op mijn persoonlijke doelstelling en de samenwerkingen met verschillende projectgroepen kan ik toch zeggen dat ik deze doelstelling heb behaald. Ik heb verschillende manieren van samenwerken uitgeprobeerd en ik denk dat ik in periode 3 en 4 deze vaardigheid het beste heb ontwikkeld. Ik heb mooie complimenten ontvangen gedurende de tijd toen ik teamleider was, maar ook complimenten gekregen toen ik gewoon een van de teamleden was. Ik heb fouten gemaakt maar hier wel van kunnen leren om in het vervolg een betere leider te kunnen zijn. Aansturen was altijd al een goede eigenschap van mij, maar nu kan ik dat ook terwijl ik anderen de ruimte geef om hun taken uit te voeren. Als ik mezelf een cijfer moest geven voor de minicursus samenwerken dan geef ik mezelf een 7.5, omdat ik veel vooruitgang heb geboekt en nu precies weet welke rol ik het beste kan aannemen binnen een samenwerking. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten